PROHLÁŠENÍ
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

 


Chcete se nás na něco zeptat?


Přihlášení pro zasílání novinek.


 

Aktuálně zařazujeme
pacienty do projektů
s následujícími

diagnózami:

Alzheimerova nemoc

Atopický ekzém

Diabetes mellitus II typu (cukrovka)

Hypercholesterolemie

Revmatoidní artritida

Zácpa při užívání léků na bolest

Bolesti zad v oblasti bederní páteře (s vystřelováním do dolních končetin)

 

 

 Pro pacienty » Co jsou klinické studie?

Co jsou klinické studie?

Každý lék musí projít několika fázemi klinických studií, aby mohl být zaregistrován. V našem centru probíhají studie zejména 3. fáze.

3. fáze – srovnává se efektivita nového léku s léčbou standardní. Většinou jde o velké mezinárodní studie, do nichž je zahrnuto mnoho stovek až tisíců pacientů. V této fázi bývají většinou dvě skupiny pacientů, z nichž jedna je léčena standardně (běžně) a druhá léčbou novou. Klinická studie může vzniknout pouze tehdy, pokud zkoumaný lék, přináší vždy něco lepšího než lék, který je běžně k dostání na trhu.

Každý zaregistrovaný, běžně používaný lék, prošel klinickou studií.

Před zahájením studie musejí všechny podklady a materiály – protokol (plán studie), záznamové listy jednotlivých pacientů, informace pro pacienta, informovaný souhlas i všechny dostupné informace o studiovém léku -projít etickou komisí, která hodnotí její význam zejména z pohledu pacienta, jejího přínosu a smysluplnosti. Po stránce vědeckého významu hodnotí studii SÚKL. Pokud je daná studie schválená výše uvedenými institucemi, je možné ji spustit.

Velkou výhodou pro pacienty je fakt, že mají nárok na léčebné procedury, které jim standardně poskytnuty nejsou (v případě hrazení léčby pojišťovnou), mají detailnější přehled o svém zdraví respektive nemoci.

Samozřejmostí také je, že ze studie může pacient kdykoli odstoupit na vlastní žádost, účast je zcela dobrovolná.

Studijní návštěvy nejsou pacientem hrazeny, naopak se většinou pacientovi proplácí náklady spojené s cestou ve formě stravenek nebo tzv. cestovného!!!

Neváhejte kontaktovat náš zdravotnický personál, pro detailnější informace.

NTczYj