PROHLÁŠENÍ
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

 


Chcete se nás na něco zeptat?


Přihlášení pro zasílání novinek.


 

Aktuálně zařazujeme
pacienty do projektů
s následujícími

diagnózami:

Alzheimerova nemoc

Atopický ekzém

Diabetes mellitus II typu (cukrovka)

Hypercholesterolemie

Revmatoidní artritida

Zácpa při užívání léků na bolest

Bolesti zad v oblasti bederní páteře (s vystřelováním do dolních končetin)

 

 

 Pro lékaře » Co jsou klinické studie?

Co jsou klinické studie?

Klinických studií se zúčastňují pacienti a před registrací a zařazením do běžného užívání jimi musí projít každý nový lék. Dnes si bez nich nelze představit žádný medicínský obor a na jejich základech, konkrétně na prospektivních randomizovaných studiích třetí fáze, staví základy medicíny založené na důkazech.

Každý lék musí projít několika fázemi klinických studií, aby mohl být zaregistrován. V našem centru probíhají studie zejména 3. fáze.

3. fáze – srovnává se efektivita nového léku s léčbou standardní. Většinou jde o velké mezinárodní studie, do nichž je zahrnuto mnoho pacientů. V této fázi bývají většinou dvě skupiny pacientů, z nichž jedna je léčena standardně (běžně) a druhá léčbou novou. Tyto dvě skupiny jsou porovnávány zvláště z hlediska účinnosti. Některé z těchto fází jsou tzv. dvojitě zaslepené, tzn., že pacient ani lékař neví, do které skupiny pacient patří. Na základě výsledků této fáze může být lék zaregistrován.

Každý zaregistrovaný, běžně používaný lék, prošel klinickou studií.

Před zahájením studie musejí všechny podklady a materiály – protokol (plán studie), záznamové listy jednotlivých pacientů, informace pro pacienta, informovaný souhlas i všechny dostupné informace o studiovém léku -projít etickou komisí, která hodnotí její význam zejména z pohledu pacienta, jejího přínosu, smysluplnosti, možného poškození pacienta atd. Po stránce vědeckého významu hodnotí studii SÚKL. Po ukončení těchto procedur včetně podepsání smluv je studie zahájena.

Studijní návštěvy nejsou pacientem hrazeny, naopak se většinou pacientovi proplácí náklady spojené s cestou ve formě stravenek nebo tzv. cestovného!!!

MzI1ZTQxMj